Skip to main content

Svimmelhet og behandling

Svimmelhet eller vertigo, som det også kalles, er vanligere enn du kanskje tror. Det er heldigvis stort sett ufarlig og kan som oftest behandles. 

Hvilken type svimmelhet har du?

Det finnes flere typer svimmelhet og hos Norgesnaprapatene starter vi med å finne ut av hvilken type svimmelhet du har, da det er helt avgjørende for hvilken behandling du bør ha. 

Vi starter med å spørre om hvordan du opplever svimmelheten. 

  • Går verden rundt eller gynger den som om du er på en båt? 

  • Kommer den som anfall eller er den konstant? 

  • Er du svimmel hjemme eller ute, når du ligger eller står? 

Svarene på disse spørsmålene er viktige ledetråder. 

Vi utfører også spesifikke tester for å se hvordan du reagerer. Vi ser på hvordan øynene beveger seg når du er svimmel. Alt dette gjør vi for å finne ut hvilken type svimmelhet du har. 

Nedenfor kan du lese mer om noen av de mest vanlige typene svimmelhet.

Krystallsyken 

Krystallsyke er den vanligste av svimmelhetsdiagnosene. Den oppstår når små krystaller kommer på avveie i balanseorganet som sitter i innerøret. Disse krystallene skal normalt sitte i et lite rom i balanseorganet, men kan i blant løsne og vandre ut i en av de tre buegangene der de påvirker de små hårene som sender signaler til hjernen om hvordan vi beveger oss. Krystallet får hårene til å sende signaler som ikke samsvarer med signalene fra de andre balanseorganene. Hjernen får derfor doble meldinger, og du blir svimmel.

Symptomer

Symptomene er kraftig svimmelhet hvor du føler at hele verden går rundt. Man blir ofte kvalm og trøtt. De fleste opplever dette som meget skremmende. Symptomene kommer når man beveger hodet, for eksempel når man snur seg, ser opp eller bytter posisjon fra sittende till liggende. Hvis man er helt i ro minsker også symptomene og de blir mer eller mindre helt borte.

Behandling

Krystallsyken er ufarlig og er også som regel lett å behandle. Vanligvis blir man nærmest helt bra etter første behandling, men vi pleier likevel å ta inn pasienten en gang til for kontroll. 

Cervikogen svimmelhet 

Cervikogen svimmelhet, eller spenningssvimmelhet, som det også kalles, er forårsaket av spenning i muskler rundt nakke og kjeve. På samme måte som disse musklene kan forårsake spenningshodepine (les mer om hodepine her), kan de også føre til svimmelhet. Svimmelheten oppleves ofte som gyngende eller ubalanse. Det er også vanlig å få hodepine sammen med denne typen svimmelhet. 

Svimmelheten kommer ofte i stressede situasjoner og blir ofte borte eller mildere i helger eller på ferie. Dette er også en ufarlig svimmelhet som kan behandles med mykgjørende behandling eller ved å arbeide med ledd. Ofte gir vi i tillegg pasienten øvelser å jobbe med hjemme.

Fobisk postural vertigo

Fobisk postural vertigo oppstår ofte i sammenheng med andre svimmelhetsdiagnoser og er en redsel for svimmelhet som provoserer frem svimmelhet. Dette henger sammen med at hjernen har lett for å gå i vante spor. 

Om du for eksempel har hatt krystallsyken i en uke og opplevd den som veldig ubehagelig så setter det spor. Har du vært svimmel og nesten ikke klart og gå hver gang du skal stå opp fra sengen, så oppstår det en forventning om at det skal skje igjen. Den forventningen i seg selv kan trigge en følelse av svimmelhet. 

Denne typen svimmelhet kan også oppleves nesten som et anfall av panikkangst, med hjertebank, vanskelig for å puste etc. Det er mest vanlig at anfallene kommer utenfor hjemmet, på kjøpesenter eller andre plasser med mye folk og mange synsinntrykk. Dette oppleves som farlig, noe det egentlig ikke er. Her handler det om å forstå reaksjonsmønstre og å sakte men sikkert lære hjernen at den ikke "trenger" å trigge svimmelhet.