Skip to main content

Naprapati: Endelig offentlig godkjent

I dag ble det kjent at naprapater skal bli offentlig godkjent og få autorisasjon som helsepersonell. Vi gleder oss over at den lange kampen er over og at naprapater nå kan begynne å arbeide tettere med leger og annet helsepersonell.

Takk til alle pasienter som har kommet til behandling og støttet oss på veien!

Godt dokumentert

Hvert år bidrar naprapater til å redusere sykefravær og gi bedre kroppsfunksjon og livskvalitet til tusenvis av nordmenn. Helseeffekten er godt dokumentert og naprapater vil nå endelig få anerkjennelse gjennom offentlig autorisasjon.

Trygghet for pasienten

En autorisasjon vil også stille strengere krav til utdanning og standarder for praktisering, noe som vil komme pasientene til gode. Det bidrar ikke bare til en bedre kvalitetskontroll, men gir også pasientene den sikkerheten og tryggheten de skal ha, i tillegg til en større valgmulighet når det kommer til behandling.

Mens naprapater har hatt offentlig autorisasjon i Sverige og Finland i flere år, har det latt seg vente på i Norge. Det var gjennom budsjettforhandlingene at Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for offentlig godkjenning og autorisasjon.

Først omtalt i Abc nyheter.